Aktualności

Osteobus odwiedzi Ropę! Fundacja NEUCA dla Zdrowia rozpoczęła akcję bezpłatnych badań profilaktycznych

Osteobus odwiedzi Ropę! Fundacja NEUCA dla Zdrowia rozpoczęła akcję bezpłatnych badań profilaktycznych

Fundacja NEUCA dla Zdrowia rozpoczęła kolejny cykl bezpłatnych badań profilaktycznych poświęconych osteoporozie. Z tej okazji, już 23 maja wszyscy mieszkańcy Ropy będą mogli skorzystać z pomocy wykwalifikowanego personelu medycznego i uzyskać fachową poradę. Osteoporoza została uznana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za chorobę cywilizacyjną, nazywaną równie

Wsparcie doradcze i finansowe dla przedsiębiorców

Wsparcie doradcze i finansowe dla przedsiębiorców

Trwa rekrutacja do projektu „Lider CSR – zarządzanie wiekiem – subregion sądecki” realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. W ramach projektu, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z subregionu sądeckiego (powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki oraz miasto Nowy Sącz), mogą otrzymać wsparcie doradcze z zakresu opracowania/aktualizacji strategii zarządzania wiekiem oraz wsparcie finansowe do 5 000zł na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.

Informacja dla przedsiębiorców!

19 maja 2018 r. upływa termin uzupełnienia przez przedsiębiorców wpisów o numer PESEL w CEIDG Przypominamy, że zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w te

XXXV SESJA RADY GMINY ROPA

W DNIU 18 MAJA 2018 R. O GODZ. 11.00 W ŚWIETLICY URZĘDU GMINY W ROPIE, ODBĘDZIE SIĘ XXXV SESJA RADY GMINY ROPA. PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 4. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmio

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY ROPA

W DNIU 11 MAJA 2018 R. O GODZ. 9.00 W ŚWIETLICY URZĘDU GMINY W ROPIE, ODBĘDZIE SIĘ WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY ROPA.

WÓJT GMINY ROPA OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA, NA STANOWISKO DYREKTORA

1. Nazwy i adresy szkół publicznych, których konkurs dotyczy: - Gminne Przedszkole w Ropie, 38-312 Ropa 780, - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ropie, 38-312 Ropa 91. Data ogłoszenia: 2018-05-08 Forma zatrudnienia: Umowa o pracę Status naboru: W toku

Uczymy się aktywnie - wyjazdy edukacyjne do Warszawy

Uczymy się aktywnie - wyjazdy edukacyjne do Warszawy

W marcu oraz kwietniu 2018r. w ramach projektu ‘Uczymy się aktywnie” odbyły się dwudniowe wyjazdy edukacyjne do Warszawy. Wzięło w nich udział 287 uczniów z klas VI- VII Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2, oddziałów gimnazjalnych oraz opiekunowie.

Rekrutacja do projektu „Małopolski e-Senior”

Zapraszamy seniorów powyżej 65 roku życia na bezpłatne szkolenia w celu nauki obsługi komputera w ramach projektu „Małopolski e-Senior”. Projekt jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetenc

POSIEDZENIA KOMISJI ROLNICTWA LEŚNICTWA TRANSPORTU I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ RADY GMINY ROPA

W dniu 25.04.2018 r. o godzinie. 9.00 oraz w dniu 26.04.2018 r. o godzinie 10.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Ropie odbędą się posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA LEŚNICTWA TRANSPORTU I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ RADY GMINY ROPA.

Uwaga! Zbiórka odpadów

Uwaga! Zbiórka odpadów

Informujemy mieszkańców gminy Ropa, iż zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ropa odbędzie się w 2018 r. dwukrotnie w następujących terminach :

strony 1 2 3 4 5 6 7