Aktualności

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INFORMATYK W URZĘDZIE GMINY ROPA W WYMIARZE 1/2 ETATU

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INFORMATYK W URZĘDZIE GMINY ROPA W WYMIARZE 1/2 ETATU

Obwieszczenie

obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa ścieżek rekreacyjnych wzdłuż zbiornika Klimkówka"

Mozart kontra Sinatra

Mozart kontra Sinatra

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa ścieżek rekreacyjnych wzdłuż zbiornika Klimkówka".

Wyzwania Łemkowskie

Wyzwania Łemkowskie

strony 1 2 3 4 5 6 7