Aktualności

XVIII SESJA RADY GMINY ROPA

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E NINIEJSZYM INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 29 MAJA 2020 R. O GODZ. 10.00 W ŚWIETLICY URZĘDU GMINY W ROPIE, ODBĘDZIE SIĘ XVIII SESJA RADY GMINY ROPA. Porządek obrad: Otwarcie obrad. Przyjęcie porządku obrad. Interpelacje i zapytania radnych. Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy Ropa za 2019 rok. Podjęcie uchwa

KOMUNIKAT W SPRAWIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH

Informuje się mieszkańców Gminy Ropa, którzy złożyli  wnioski w sprawie stypendiów szkolnych na rok szkolny 2019/2020, iż z uwagi na stan zagrożenia wirusem COVID 19 decyzje przyznające stypendia zostaną wysłane do Państwa drogą pocztową. W związku z powyższym każdy Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć dokumenty poświadczające ponoszenie koszt&oacu

KOMUNIKAT

Urząd Gminy w Ropie informuje mieszkańców oraz posiadaczy nieruchomości położonych na terenie Gminy Ropa,  że w związku z  panującą pandemią koronawirusa pobór należnych podatków i opłat z tytułu II raty za 2020 rok nie będzie możliwy za pośrednictwem wyznaczonych Inkasentów. W związku z powyższym wpłaty podatków i opłaty należy

Stypendia szkolne na rok szkolny 2019/2020

Informuje się mieszkańców Gminy Ropa, którzy złożyli  wnioski w sprawie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020, iż miesięczna kwota stypendium za okres styczeń-czerwiec 2020 r. będzie wynosić odpowiednio: Wysokość dochodu Kwota stypendium za 1 miesiąc do 100,00 zł. netto 248,00zł.

Wznowiona komunikacja!!!

Wznowiona komunikacja!!!

Szanowni mieszkańcy gminy Ropa, Z uwagi na przedłużający się stan epidemii i związane z tym ograniczenia w transporcie zbiorowym, od najbliższego poniedziałku tj. 11 maja br. wprowadzamy tymczasowe przewozy na trasie Łosie - Szymbark Łęgi - Łosie. Bus zabiera do 6 osób, wyjazd z Łosia o 5.45, 9.45 oraz z Szymbarku (Łęgi) 18.30 po przyjeździe ostatniego autobusu z Gorlic.

Pomoc PFRON dla uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych

Pomoc PFRON dla uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych

Oddział Małopolski PFRON informuje, że w ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które w związku z zamknięciem placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe. O wsparcie finansowe w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosp

strony 1 2 3 4 5 6 7