Aktualności

Wtorki z JPK

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach informuje, że w ramach ogólnopolskiej akcji szkoleń przeznaczonych dla mikroprzedsiębiorców organizuje bezpłatne otwarte szkolenia dla przedsiębiorców, którzy z dniem 1 stycznia 2018 r. objęci zostaną obowiązkiem stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT). Szkolenia odbywać się będą przez trzy wtorki grudni

OGŁOSZENIE

INFORMUJEMY, ŻE ZMIANIE ULEGŁA GODZINA ROZPOCZĘCIA OBRAD XXXI SESJI RADY GMINY ROPA W DNIU 30 LISTOPADA 2017 R.  POSIEDZENIE ROZPOCZNIE SIĘ O GODZINIE 9. 00, NIE JAK PIERWOTNIE ZAKŁADANO O GODZINIE 13.00.

XXXI SESJA RADY GMINY ROPA

INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 30 LISTOPADA 2017 R. O GODZ. 13.00 W ŚWIETLICY URZĘDU GMINY W ROPIE, ODBĘDZIE SIĘ XXXI SESJA RADY GMINY ROPA. PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: 1/ zmiany budżetu Gmi

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY ROPA

INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 27 LISTOPADA 2017 R. O GODZ. 10.00 W ŚWIETLICY URZĘDU GMINY W ROPIE, ODBĘDZIE SIĘ WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY ROPA.

LGD „Beskid Gorlicki” zaprasza do składania wniosków.

LGD „Beskid Gorlicki” zaprasza do składania wniosków.

  Od 04.12.2017 r. do 18.12.2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” prowadzić będzie nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pierwszy

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Ropa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ropa w zakresie działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w roku 2017

Konsultacje programu współpracy z NGO na 2018r.

Wójt Gminy Ropa zaprasza do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Ropa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2018” szczegóły w zakładce Stowarzyszenia

Posiedzenie Komisji Rady Gminy Ropa

W DNIU 31 PAŹDZIERNIKA 2017 R. O GODZ. 10.00  W ŚWIETLICY URZĘDU GMINY W ROPIE, ODBĘDZIE SIĘ WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY ROPA.

Informacja z procesu rekrutacji uczniów/uczennic Projekt pn. „UCZYMY SIĘ AKTYWNIE”

Informacja z procesu rekrutacji uczniów/uczennic Projekt pn. „UCZYMY SIĘ AKTYWNIE”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Wrzesień z policjantem w Szkole

Wrzesień z policjantem w Szkole

Policjanci, nauczyciele jak również przedstawiciele samorządów duży nacisk kładą na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. Na początku każdego roku szkolnego dzieci klas pierwszych poznają drogę do szkoły wraz ze znakami drogowymi i zasadami, które uczą jak należy zachowywać się w pobliżu ulic.

strony 1 2 3 4 5 6 7