Aktualności

I N F O R M A C J A

Gmina Ropa przygotowuje się do złożenia wniosku na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z usuwaniem azbestu (eternit) znajdującego się na prywatnych posesjach mieszkańców. W ramach programu przewiduje się sfinansowanie demontażu i utylizacji pokrycia dachowego z budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz odbiór zdemontowanych i zeskładowanych na nieruchomości płyt azbestowych. Realizacja zadania planowana jest na rok 2020.

Zawiadomienia o płatnościach za odpady komunalne na 2019 r., kody oraz worki.

Informacja dla mieszkańców sołectwa: Ropa, Łosie oraz Klimkówka.

Zarządzenie Nr 19/19 Wójta Gminy Ropa z dnia 15 lutego 2019

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Seniorzy w sieci

Seniorzy w sieci

Wbrew utartemu poglądowi, że Internet to domena młodych, Seniorzy w gminie Ropa coraz częściej korzystają z globalnej sieci. Internet stwarza udogodnienia dla ludzi w każdym wieku: ułatwia dostęp do informacji, oferuje wygodne zakupy, daje możliwość rozmowy i wymiany doświadczeń. Nasi seniorzy, po kilku spotkaniach, w ramach których, od października ub. roku, spotykają się

Indywidualne konsultacje z zakresu pozyskiwania środków europejskich

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO I URZĄD GMINY ROPA ZAPRASZAJĄ mieszkańców Gminy Ropa na indywidualne konsultacje z tematyki pozyskiwania środków z funduszy europejskich termin dyżuru : 15 luty 2019 roku (piątek) godz. 11:30-14:00 miejsce: Urząd Gminy Ropa (świetlica urzędu) 38-312 Ropa 733 Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane:

KONKURS WSPIERANIE SPORTU 2019

Wójt Gminy Ropa zaprasza do składania wniosków na realizację projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Ropa w 2019r. Oferty należy składać zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/233/18 Rady Gminy Ropa z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Ropa, na formularzu wniosku stanowiącym za

Ponowny start w aktywność zawodową

Ponowny start w aktywność zawodową

Spółdzielnia Socjalna SerwiS zaprasza do udziału w projekcie:  „Ponowny start w aktywność zawodową”, II tura rekrutacji do projektu rozpoczyna się 18 lutego, a kończy 1 marca 2019r. Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się w godzinach 9.00-15.00 w Biurze Projektu: ul. Bitwy o Wał Pomorski 1, 33-100 Tarnów ZAPRASZAMY OSOBY : bi

„Jeżdżę z głową” 2019

„Jeżdżę z głową” 2019

Dobiegł końca projekt „Jeżdżę z głową”. W projekcie uczestniczyło 32 uczniów z następujących szkół podstawowych z gminy Ropa: - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropie - 16 uczniów - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ropie – 8 uczniów - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łosiu – 8 uczniów Zajęcia rozpoczęły się 21 styc

Wyjazd do kina dla seniorów

Wyjazd do kina dla seniorów

Grupa seniorów z Łosia i Klimkówki, spotykająca się w ramach warsztatów z zakresu obsługi tabletów, w ramach programu Małopolski e-Senior jest pomysłodawcą inicjatywy skierowanej do seniorów z terenu gminy Ropa. Inicjatywa polega na organizacji wyjazdu do KINA KOLORY w Gorlicach, który odbędzie się w dniu 6 lutego br. (środa), na seans:

Nagranie z IV Sesji Rady Gminy Ropa

Nagranie z IV Sesji Rady Gminy Ropa

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo z obrad IV Sesji Rady Gminy Ropa.

strony 1 2 3 4 5 6 7