Aktualności

Stypendia szkolne dla uczniów na rok szkolny 2016/2017

Wnioski należy składać od 01.09.2016 r. do 15.09.2016 r. w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Ropie, tel. 18/ 353-41-84.

Święto Maziarzy Łosiańskich

Święto Maziarzy Łosiańskich

Zapraszamy do Zagrody Maziarskiej w Łosiu w dniu 21 sierpnia 2016 r. na "ŚWIĘTO MAZIARZY ŁOSIAŃSKICH". Szczegółowy program znajduje się na plakacie.

Dożynki Gminne 2016

Dożynki Gminne 2016

Zapraszamy na Dożynki Gminne, które odbędą się w dniu 15 sierpnia 2016 r. Szczegółowy program znajduje się na plakacie.

XVIII SESJA RADY GMINY ROPA

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E NINIEJSZYM INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 5 SIERPNIA 2016 R. O GODZ. 9.00 W ŚWIETLICY URZĘDU GMINY W ROPIE, ODBĘDZIE SIĘ XVIII SESJA RADY GMINY ROPA. PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Interpelacje i zapytania radnych. 4.  Informacja Wójta z działalnośc

Selektywna Zbiórka Odpadów Komunalnych -

Informujemy mieszkańców Gminy Ropa, iż Selektywna Zbiórka Odpadów Komunalnych na placu obok ORLIKA otwarta będzie dodatkowo w każdą sobotę od 30 lipca 2016 r. do 24 września 2016 r. włącznie: GODZINY OTWARCIA PUNKTU: WTORKI OD GODZ. 1300 DO 1520 PIĄTKI OD GODZ. 1400 DO 1700 SOBOTY OD GODZ. 1500 DO 1700 O ewentualnych zmianach godzin otwarcia na kolejne

Niepełnosprawny pracownik 30+

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20

Pożegnanie pielgrzymów na Światowe Dni Młodzieży

Pożegnanie pielgrzymów na Światowe Dni Młodzieży

24 lipca 2016r. na dziedzińcu dworskim w Ropie odbyło się spotkanie młodzieży przybyłej z Francji, Portugalii i Brazylii, udającej się na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie oraz rodzin z Ropy, które gościły pielgrzymów. Prezentujemy fotografie ze spotkania.

INFORMACJA W SPRAWIE WPROWADZENIA STOPNI ALARMOWYCH!

Wójt Gminy Ropa informuje, że w dniu 19 lipca 2016r. Prezes Rady Ministrów Zarządzeniem Nr 96 w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych wprowadził pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) oraz drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO – CRP), które obowiązują na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, od dnia 20 lipca 2016 od godz. 00.00 do dnia 01 sierpnia 2

„ROZPOCZNIJ OD NOWA! -  PROJEKT DLA OSÓB DO 29 ROKU ŻYCIA Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO”

„ROZPOCZNIJ OD NOWA! - PROJEKT DLA OSÓB DO 29 ROKU ŻYCIA Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO”

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Rozpocznij od nowa! -  projekt dla osób do 29 roku życia z terenu województwa małopolskiego” realizowanego przez Wielkopolską Grupę Prawniczą Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby mło

„MUZYKA ZAKLĘTA W DREWNIE” – Festiwal na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce

Zapraszamy na koncerty 10. EDYCJI „MUZYKI ZAKLĘTEJ W DREWNIE” – Festiwalu na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

strony 1 2 3 4 5 6 7