Aktualności

LGD zaprasza do składania fiszek projektowych!

LGD zaprasza do składania fiszek projektowych!

W związku z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” poszukuje ciekawych pomysłów na realizację projektów grantowych w obszarze: kultury, turystyki oraz integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców. Projekty te mają przyczyniać się do realizacji celów LSR tj.: poprawy atrakc

Z E B R A N I E W I E J S K I E MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA ROPA

W dniu 2 grudnia 2016 r. (piątek) o godz. 17.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Ropie ODBĘDZIE SIĘ Z E B R A N I E W I E J S K I E MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA ROPA   Porządek zebrania: Przedstawienie informacji z wykonania budżetu gminy Ropa za trzy kwartały 2016 r. 2. Przedstawienie założeń projektu budżetu gminy Ropa na 2017 r. ze sz

Z E B R A N I E W I E J S K I E MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA ŁOSIE

W dniu 4 grudnia 2016 r. o godz. 13.00 w Budynku Remizy Strażackiej w Łosiu ODBĘDZIE SIĘ Z E B R A N I E W I E J S K I E MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA ŁOSIE Porządek zebrania: Przedstawienie informacji z wykonania budżetu Gminy Ropa za trzy kwartały 2016 r. 2. Przedstawienie założeń projektu budżetu Gminy Ropa na 2017 r. ze szczególnym uwzglę

Z E B R A N I E W I E J S K I E MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA KLIMKÓWKA

W dniu 4 grudnia 2016 r. o godz. 10.15 w Wiejskim Domu Kultury i Turystyki w Klimkówce ODBĘDZIE SIĘ Z E B R A N I E W I E J S K I E  MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA KLIMKÓWKA Porządek zebrania: Przedstawienie informacji z wykonania budżetu Gminy Ropa za trzy kwartały 2016 r. 2. Przedstawienie założeń projektu budżetu Gminy Ropa na 2017

XXI SESJA RADY GMINY ROPA

INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 30 LISTOPADA 2016 R. O GODZ. 13.00 W ŚWIETLICY URZĘDU GMINY W ROPIE, ODBĘDZIE SIĘ XXI SESJA RADY GMINY ROPA. PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: 1/ zmiany budżetu G

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY ROPA

INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 28 LISTOPADA 2016 R. O GODZ. 9.00 W ŚWIETLICY URZĘDU GMINY W ROPIE, ODBĘDZIE SIĘ WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY ROPA.

Ogłoszenie – Informacja

Wójt Gminy Ropa informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Starosty Gorlickiego w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wieloszczeblowego ćwiczenia powiatowego pod kryptonimem „Zapora 2016” w dniu 25 listopada 2016 r. (tj. piątek) na terenie Gminy Ropa odbędą się ćwiczenia praktyczne jednostek ratowniczych z terenu powiatu. W związku z planem ćwiczeń informuje się m

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - PROGRAM REWITALIZACJI GMINY ROPA NA LATA 2016-2023

Zapraszamy do składania ofert na zadanie wykonania „GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY ROPA NA LATA 2016-2023”. Wszystkie informacje o zapytaniu ofertowym znajdują się na podstronie rewitalizacja, na dole podstrony.

Konsultacje programu współpracy z NGO na 2017r.

Wójt Gminy Ropa zaprasza do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Ropa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2017” szczegóły w zakładce  PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 2017

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości

Zapraszamy mieszkańców gminy Ropa do uczestnictwa w obchodach Narodowego Święta Niepodległości, szczegółowe informacje na plakacie.

strony 1 2 3 4 5 6 7