Aktualności

Terminy wywozu odpadów na rok 2017

Szanowni Państwo, informujemy, że dostępny jest nowy HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH i SEGREGOWANYCH NA 2017. Harmonogram dostępny pod linkiem: HARMONOGRAM   Więcej informacji dotyczących ochrony środowiska dostępnych w zakładce Gmina - Ochrona środowiska - Nowa Gospodarka Odpadami

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Wszystkim mieszkańcom gminy Ropa oraz osobom odwiedzającym naszą stronę internetową, życzenia spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, odpoczynku w gronie najbliższych oraz samych sukcesów i spełnienia marzeń w nadchodzącym Nowym Roku składają: Maria Białoń Przewodnicząca Rady Gminy Jan Morańda Wójt Gminy

Wzory dokumentów

Szanowni Państwo,informujemy, że zostały opublikowane nowe wzory deklaracji podatkowych. Dokumenty dostępne są w zakładce: URZĄD - WZORY DOKUMENTÓW    

Rewitalizacja – formularz zgłaszania projektów.

Gmina Ropa rozpoczęła prace na rzecz opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Dokument pozwoli pozyskiwać środki europejskie na rzecz rewitalizacji społecznej, tj. poprawy warunków edukacji, dostępu do kultury, rekreacji, ale też poprawy sytuacji przedsiębiorców i pracowników. Głównym założeniem rewitalizacji jest udział jak największej grupy podmiot&oa

Rewitalizacja – ankieta dla przedsiębiorców.

Gmina Ropa rozpoczęła prace na rzecz opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Dokument pozwoli pozyskiwać środki europejskie na rzecz rewitalizacji społecznej, tj. poprawy warunków edukacji, dostępu do kultury, rekreacji, ale też poprawy sytuacji przedsiębiorców i pracowników. Środki europejskie na projekty mogą pozyskiwać nie tylko instytucje publiczne czy orga

„GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY ROPA NA LATA 2016 -2022”

Szanowni Mieszkańcy Gminy Ropa! Z przyjemnością pragnę poinformować, iż Gmina Ropa przystąpiła do opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ropa na lata 2016 -2022” . Rewitalizacja rozumiana jest  jako system działań mających na celu przywracanie do życia i zrównoważony rozwój określonych terenów i obszarów, które utr

POSIEDZENIE KOMISJI ROLNICTWA LEŚNICTWA TRANSPORTU I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ RADY GMINY ROPA

O G Ł O S Z E N I E NINIEJSZYM INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 13 GRUDNIA 2016 R. O GODZ. 10.00 W ŚWIETLICY URZĘDU GMINY W ROPIE, ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI ROLNICTWA LEŚNICTWA TRANSPORTU I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ RADY GMINY ROPA. PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA LEŚNICTWA TRANSPORTU I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ RADY GMINY ROPA (-) Krzysztof Kawa

Otwarty konkurs ofert z obszaru "Pomoc społeczna"

Zarządzenie Wójta Gminy Ropa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku.

LGD zaprasza do składania fiszek projektowych!

LGD zaprasza do składania fiszek projektowych!

W związku z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” poszukuje ciekawych pomysłów na realizację projektów grantowych w obszarze: kultury, turystyki oraz integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców. Projekty te mają przyczyniać się do realizacji celów LSR tj.: poprawy atrakc

Z E B R A N I E W I E J S K I E MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA ROPA

W dniu 2 grudnia 2016 r. (piątek) o godz. 17.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Ropie ODBĘDZIE SIĘ Z E B R A N I E W I E J S K I E MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA ROPA   Porządek zebrania: Przedstawienie informacji z wykonania budżetu gminy Ropa za trzy kwartały 2016 r. 2. Przedstawienie założeń projektu budżetu gminy Ropa na 2017 r. ze sz

strony 1 2 3 4 5 6 7