Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 3516 (Pod Wawrzką) w miejscowości Ropa w km 0+270