Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 3485/2 (Jaworówka) w miejscowości Ropa w km 2+440