Sprawozdania wójta

Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania Odpadami Komunalnymi za poszczególne okresy: