Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 3449 (Potoki) w miejscowości Ropa w km 0+610