Stowarzyszenia

W ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego uruchomiona została podstrona internetowa dotycząca sektora pozarządowego. Zapraszamy do korzystania z informacji oraz zgłaszania wniosków, postulatów oraz dzielenia się informacjami o realizowanych przedsięwzięciach.

Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Ropa :

Klub Sportowy Ropa 38-312 Ropa 733 tel. 18 3534334 lub 608472623

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TYTAN” przy Gimnazjum w Ropie  38-312 Ropa tel. 18 3534171

Klub Sportowy Łosie 38-312 Ropa, Łosie 36 tel. 509714388  

Fundacja "Szlachetne Zdrowie..." 38-312 Ropa 578 kontakt tel. 601077709

Stowarzyszenie na rzecz dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych „Źródełko” 38-312 Ropa 228

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Ropa 38-312 Ropa 763 tel. 18 3534345

Stowarzyszenie Pogranicza 38-312 Ropa 652 tel. 509851918

www.stowpogranicza.ropa.iap.pl  stowarzyszenie.pogranicza@wp.pl

Caritas Diecezji Tarnowskiej - Oddział przy Parafii św. Michała Archanioła w Ropie 38-312 Ropa 737 tel. 18 3534126

Akcja Katolicka - Odział w Ropie 38-312 Ropa 737 tel. 18 3534296

Stowarzyszenie Turystyki i Agroturystyki Ziem Górskich Oddział w Gminie Ropa 38-312 Ropa 733 tel. 18 3534710

Zjednoczenie Łemków  Bielanka 41 kontakt tel. 018 3513036 fax. 18 353 70 48

 www.lemkounion.republika.pl

Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Stanica Wodna Klimkówka 38-312 Ropa 

www.gwopr.ropa.iap.pl wopr.gorlice@interia.pl tel. 501440924

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Ropa 227 38-312 Ropa

Stowarzyszenie Miłośników Wsi Ropa, Ropa 733 38-312 Ropa tel. 598 633 423

http://stowarzyszenieropa.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Ropie Ropa 733, 38-312 Ropa 

Ochotnicza Straż Pożarna w Łosiu Łosie 38-312 Ropa

Ochotnicza Straż Pożarna w Klimkówce Klimkówka 38-312 Ropa

Stowarzyszenie Właścicieli Domków Letniskowych „Łoś”Łosie 554 38-312 Ropa

 


 

OGŁOSZENIA O KONKURSACH OFERT

 Odkrywamy świat kultury Pogórza i Łemkowszczyzny

 

Edukacja kulturalna i regionalna młodych mieszkańców Gminy Ropa oraz  nauka rozumienia własnej kultury i dbałości o nią realizowana poprzez warsztaty, spotkania i wycieczki -  to główny cel projektu „Odkrywamy świat kultury Pogórza i Łemkowszczyzny”. Dofinansowany jest przez Fundację Tesco Dzieciom w ramach Programu Społecznego Fundacji pod nazwą „Pracownia Talentów”. Współpartnerami w realizacji  projektu są: Gmina Ropa, Gminny Ośrodek Kultury, Towarzystwo Upowszechniania Tradycji i Kultury Łemków, Portal Internetowy Beskidzki Kocioł oraz Kwartalnik Razem.

Beneficjentami projektu jest 30 osobowa grupa dzieci w wieku 9-12 lat uczestnicząca w zajęciach Świetlicy Środowiskowej „Słoneczko” prowadzonej przez Stowarzyszenie Pogranicza.

Projekt polega na realizacji cyklu kilku warsztatów. Dzięki realizacji tego projektu, młodym ludziom przybliżona zostanie ich historii oraz dziedzictwa kulturowe. Wiedzę i umiejętności,  które nabędą pozwolą im nauczyć się większej otwartości i tolerancji oraz właściwej komunikacji z otaczającym światem, a także dbałości o to, by wartość i kultura regionu nie została zapomniana, szczególnie w dobie fascynującej młodych kultury masowej.

W ramach spotkań z ciekawymi ludźmi, zaplanowane są spotkania ze starszymi mieszkańcami naszych terenów, którzy zajmują się tradycyjnym rzemiosłem. Będzie to okazja do wymiany międzypokoleniowej oraz przekazania bogactwa obydwu kultur młodym mieszkańcom Gminy.

Obecnie w ramach zajęć odbywają się warsztaty plastyczne, które prowadzi pani Karolina Łukaszyk oraz łyżkarstwa i zabawkarstwa prowadzone przez pana Piotra Michniaka. Ponadto w ramach projektu będą realizowane warsztaty integracyjne i twórczego myślenia, które umożliwią kształtowanie umiejętności współpracy w grupie oraz kreatywność u dzieci. Odbędą się warsztaty fotograficzne, edukacyjno- artystyczne z zakresu robótek ręcznych oraz wycieczki edukacyjne przybliżające kulturę i tradycje regionu.

Realizację projektu zaplanowano na okres od czerwca do sierpnia 2013r. Na zakończenie realizacji cyklu warsztatowego zostanie przeprowadzony konkurs wiedzy o regionie, w którym wezmą udział uczestnicy warsztatów, a także wystawa fotografii dokumentująca projekt.


 Od lewej: Ewa Górska, Wiktoria Koszyk, Kamila Zagórska, Milena Kiełtyka.