I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowości Ropa i Klimkówka

Wójt Gminy Ropa

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonych
w miejscowości Ropa i Klimkówka

  

działając  na  podstawie  art.  38,  i  art.  40  ust.  1  pkt  3  ustawy   z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782r

Położenie nieruchomości

w jednostce ew. Ropa

Klimkówka

Ropa

Nr ewidencyjny

209/5

2963/16

Nr KW

NS1G/00043619/7

--------------

Powierzchnia [ha]

2.38

0,30

Forma zbycia nieruchomości

Przetarg ustny nieograniczony

Przetarg ustny nieograniczony

Cena wywoławcza [zł]

3,00 zł/ar/rok

3,00 zł/ar/rok

Forma użytkowania

rolniczo

rolniczo

 

Opis nieruchomości oraz przeznaczenie w MPZP do wglądu w pokoju nr 14.

 

Przetarg odbędzie się 17 marca 2016 r. w budynku Urzędu Gminy w Ropie w sali obrad  nr  15 na parterze o  godz. 11:00  w/g kolejności zestawienia i zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 

( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.)

 

 

Uczestnicy przetargu powinni zgłosić się z dowodem tożsamości.

Zastrzega się odwołanie przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w pok. nr 14 urzędu Gminy w Ropie kontakt tel: 018 353 40 14
Z przebiegu przetargu zostanie sporządzony protokół.

 

Wójt

(-) Jan Morańda