OGŁOSZENIA O KONKURSACH OFERT DLA NGO

FIO 2019: start!

Kolejna edycja Funduszu Inicjatyw Obywatelskich wystartowała. Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do konkursu FIO 2019. W tej edycji planujemy dofinansować kwotą ok 57 mln zł ponad 500 projektów, których celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Najważniejsze informacje:

  • termin składania ofert upływa 21 stycznia 2019 r. o 16.15,
  • projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 30 listopada 2020 r.,
  • maksymalna kwota dotacji na jeden rok to 150 000 zł (na projekty dwuletnie maksymalnie 300 000 zł),

wkład własny nie jest wymagany i nie ma wpływu na ocenę,

FIO 2019 to również konkretne zmiany – po raz pierwszy będzie można ponosić wydatki za granicą, co może znacznie zwiększyć zakres Waszych działań. Ponadto, w tegorocznej edycji wprowadzamy innowacyjny system oceny wniosków, dzięki któremu eksperci jeszcze efektywniej i wnikliwiej przejrzą oferty. Będą mogli przyznać ocenę „super” w sytuacji, gdy mają do czynienia z wyjątkowym pomysłem na projekt.

Więcej szczegółów znajdą Państwo tutaj


5 stycznia 2018r.

Otwarty konkurs ofert z obszaru "Pomoc społeczna"

Zarządzenie Wójta Gminy Ropa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku.

szczegóły konkursu, w tym ogłoszenie, regulamin i wzór oferty w załącznikach u dołu strony.


Informujemy, że zarządzeniem nr 157/16 Wójta Gminy Ropa  z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych prowadzonych przez Gminę Ropa w zakresie w zakresie pomocy społecznej w roku 2017r. z budżetu gminy udziela się dotacji w wysokości 78100,00 zł, Fundacji „Szlachetne Zdrowie…” z siedzibą w Ropie 578, na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pt. „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w Ropie”, w formie powierzenia zadania.


7 grudnia 2016r.

Otwarty konkurs ofert z obszaru "Pomoc społeczna"

Zarządzenie Wójta Gminy Ropa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku.


8 luty 2016r.

Z budżetu gminy udziela się dotacji w wysokości 86400,00 zł, Fundacji „Szlachetne Zdrowie…” z siedzibą w Ropie 578, na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w roku 2016r., w formie powierzenia zadania,.


13 stycznia 2016r.

Otwarty konkurs ofert z obszaru "Pomoc społeczna"

Zarządzenie Wójta Gminy Ropa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku.