Obwieszczenie - raportu - Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ropa

obwieszczenie_raport.pdf