Samoocena CAF

Urząd Gminy w Ropie uczestniczy w projekcie współfinansowanym przez UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt „Profesjonalizacja 6 JST poprzez wdrożenie usprawnień samooceny CAF”.

Celem projektu jest upowszechnienie metody CAF (ang. Common Assesment Framework) jako kompleksowego narzędzia zarządzania jakością w urzędach jednostek samorządu terytorialnego. Jest to metoda całościowego przeglądu funkcjonowania instytucji z uwzględnieniem analizy wyników jej działalności oraz potencjału organizacyjnego.

Publikujemy związane z realizacją projektu zarządzenia Wójta Gminy Ropa

opublikowano 3 października 2014r.