POKL

Informacje o realizacji Projektu “Szkoły z widokiem na przyszłość” w szkołach gminy Ropa znajdą Państwo na stronie

www.szkolyzwidokiem.iaw.pl