Życzenia dla Strażaków

W dniu Świętego Floriana składamy wszystkim Strażakom z jednostek OSP Gminy Ropa oraz PSP w Gorlicach serdeczne życzenia i podziękowania za pełną zaangażowania służbę na rzecz lokalnej społeczności. Ratowanie życia, zdrowia, mienia ludzkiego oraz niesienie pomocy potrzebującym, to działania wpisane w codzienną strażacką działalność.

Druhny i Druhowie, dzięki wierności strażackim tradycjom, jesteście wzorem do naśladowania dla mieszkańców Gminy. Wasza odwaga budzi szacunek i podziw, a uznanie zyskujecie także dzięki aktywnemu udziałowi we wszystkich ważnych dla społeczności lokalnej wydarzeniach, inicjatywach i świętach.

Niech Święty Florian wspiera Was w każdym dniu Waszej Służby.

 

Bogusław Łukaszyk                                                     Karol Górski

Przewodniczący Rady Gminy                                        Wójt Gminy Ropa