Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Klimkówka - Inwestycje w centra rekreacyjne" na terenie gminy Ropa