2013

 Strona zawiera informacje o przetargach ogłoszonych w roku 2013. Informacje dotyczące konkretnych postępowań przetargowych znajdą Państwo w zakładkach po lewej stronie ekranu klikając na wybrany tytuł. na ekranie pojawi się treść ogłoszenia zamieszczonego zgodnie z prawem zamówień publicznych. Na końcu strony zawierającej ogłoszenie znajdą Państwo linki do zamieszczonych przez Zamawiającego dokumentów.

Administrator