PSZOK

Informacja dot. godzin otwarcia PSZOK w Ropie.

Informacja dot. godzin otwarcia PSZOK w Ropie.

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY ROPA

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY ROPA Wszystkie odpady gromadzone selektywnie będą przyjmowane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w miejscowości Ropa (działka nr 469) przy Oczyszczalni Ścieków. PSZOK czynny będzie w następujących godzinach, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy: - w p