Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

Wójt Gminy Ropa ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom w roku 2017 na terenie gminy Ropa. W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie zadania pn. „Prowadzenie świetlicy środowiskowej”. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Wynik konkursu

Wynik konkursu

Zarządzenie nr 185/17 Wójta Gminy Ropa z dnia 26 maja 2017 w sprawie ogłoszenia wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego prowadzonego przez Gminę Ropa w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2017r.