Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w miejscowości Ropa

 W tej zakładce znajdą państwo informacje nt. postępowania dotyczącego oceny oddziaływania na śodowisko przedsięwzięcia pn. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowośći Ropa.

 Postanowienie-raport.pdf

zawiadomienie.pdf