Poziomy odzysku i recyklingu

Poziom odzysku i recyklingu za rok 2017

Realizując obowiązki Gminy nałożone przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1289 ) informujemy, że w roku 2017 poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniosły:

Poziom odzysku i recyklingu za rok 2018

Realizując obowiązki Gminy nałożone przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ) informujemy, że w roku 2018 poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniosły:

Poziom odzysku i recyklingu za rok 2013

Realizując obowiązki Gminy nałożone przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.) informujemy, że w roku 2013 poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniosły:

Poziom odzysku i recyklingu za rok 2014

Realizując obowiązki Gminy nałożone przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.) informujemy, że w roku 2014 poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniosły:

Poziom odzysku i recyklingu za rok 2015

Realizując obowiązki Gminy nałożone przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250 ) informujemy, że w roku 2015 poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniosły:

Poziom odzysku i recyklingu za rok 2016

Realizując obowiązki Gminy nałożone przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250 ) informujemy, że w roku 2016 poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniosły: