Programy i konkursy ofert

Uczymy się aktywnie

Uczymy się aktywnie

Gmina Ropa w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w latach 2017-2018 realizuje projekt pn. „Uczymy się aktywnie”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu wynosi 1 209 580,80 PLN, przy czym dofinansowanie ze środków unijnych to kwota 1 148 428,80 PLN.

Stypendia szkolne dla uczniów na rok szkolny 2017/2018

Stypendia szkolne dla uczniów na rok szkolny 2017/2018

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne. Wnioski na stypendium szkolne można odebrać w Centrum Usług Oświatowych w Ropie w godzinach 7:30- 15:00, formularz wniosku można pobrać również ze strony internetowej.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Ropa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ropa w zakresie działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w roku 2017