2017

Plan zamówień

Zapraszamy do zapoznania się z planem zamówień

Dostawa sprzętu na doposażenie 3 szkół w pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK, wyposażenie pracowni przyrodniczych, chemicznej, fizycznej. W ramach projektu „Uczymy się aktywnie”.

Dostawa sprzętu na doposażenie 3 szkół w pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK, wyposażenie pracowni przyrodniczych, chemicznej, fizycznej. W ramach projektu „Uczymy się aktywnie”.

Dostawa sprzętu na doposażenie 3 szkół w pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK, wyposażenie pracowni przyrodniczych, chemicznej, fizycznej. W ramach projektu „Uczymy się aktywnie”

Ogłoszenie nr 576060-N-2017 z dnia 2017-08-23 r. Gmina Ropa: Dostawa sprzętu na doposażenie 3 szkół w pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK, wyposażenie pracowni przyrodniczych, chemicznej, fizycznej. W ramach projektu „Uczymy się aktywnie”

ODBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY ROPA W 2018 R.

Ogłoszenie nr 632113-N-2017 z dnia 2017-12-13 r. Gmina Ropa: ODBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY ROPA W 2018 R.