Ogłoszenia/obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, znak sprawy: RZ.ZUZ.2.4210.153m.2020.PP

Treść informacji o wszczęciu postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w załączniku poniżej.

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego znak: AB.6740.483.2020 z dn. 02.07.2020 r.

dotyczy postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. : „Rozbudowa drogi gminnej 271215K "Księże” w miejscowości Ropa wraz z budową chodnika i parkingu w km 0+007,20 – 0+378,00”

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego z dnia 10 maja 2019 r.

Treść obwieszczenia Starosty Gorlickiego z dnia 10 maja 2019 r.:

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego z dnia 01 lipca 2019 r.

Treść obwieszczenia Starosty Gorlickiego z dnia 1 lipca 2019 r.:

Obwieszczenie Starosty Gorlickiego znak: AB.6740.985.2019 z dn. 06.03.2020 r.

Treść obwieszczenia w załączniku poniżej.