Wybory 2018

KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ROPIE Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2018 ROKU

w sprawie podania do publicznej wiadomości harmonogramu dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Ropie.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ropie z dnia 11 września 2018 r.

o składzie osobowy Gminnej Komisji Wyborczej w Ropie do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Informacja Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 21 września 2018 r.

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Ropa obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu I informuje, co następuje:

Obwieszczenie Wójta Gminy Ropa z dnia 19 września 2018 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.) Wójt Gminy Ropa podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Ropie z dnia 27 września 2018 r.

Gminna Komisja Wyborcza w Ropie informuje, że losowanie numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych Rady Gminy Ropa, które to listy nie otrzymały jednolitych numerów od Państwowej Komisji Wyborczej, ani od komisarzy wyborczych, odbędzie się dnia 28 września 2018 r. o godzinie 14.30 w świetlicy Urzędzie Gminy w Ropie. Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Ropie (-) Alina Kawa

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ropie z dnia 28 września 2018 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Ropa zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 18la ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu I postanawia, co następuje:

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych ds.przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds.ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ropie z dnia 5 października 2018 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Ropa zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ropie z dnia 5 października 2018 r.

o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Ropa zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.