Historia

Gminę Ropa utworzono 1 lipca 1991 roku. Powstała z wydzielenia wsi Ropa    z gminy Gorlice oraz wsi Łosie z gminy Uście Gorlickie. Wieś Klimkówka została przyłączona do gminy 1 stycznia 2000 r. Wcześniej samorząd gminny istniał w Ropie od połowy XIX wieku do 1975 roku. Historia poszczególnych sołectw prezentują podstrony, w tym miejscu prezentujemy wywodzące się z historii miejscowości wchodzących w skład gminy symbole gminne.

 

HERB GMINY

Tarcza typu hiszpańskiego. W polu czerwonym, pod kroplą czarną, koło bez jednego dzwonu złote, nad lampa naftowa złota z kloszem srebrnym i płomieniem czerwonym. Lampa odnosi się do naftowych tradycji miejscowości wchodzących w skład obecnej gminy Ropa. Na tych ziemiach pionierskich wynalazków dokonywał aptekarz Ignacy Łukasiewicz. W II poł. XIX wieku był właścicielem pierwszej w Polsce rafinerii ropy naftowej, która powstała w Ropie. Czarna kropla symbolizuje smar używany przez maziarzy oraz ropę naftową czerpaną w miejscowych szybach-studniach od XVIII wieku do I poł. wieku XX. Koło z piastą, zarówno wędrówki maziarzy jak i ich podstawowe zajęcie – smarowanie kół. Barwa czerwona to kolor królewski; srebrny – wolności i niewinności, a złoty – dostojeństwa, ciepła, światła i bogactwa tych ziem. Czerń jest symbolem ropy naftowej.

 

             


FLAGA GMINY

Flagą jest prostokątny płat o proporcjach 5 : 8 , dzielony w pas w proporcjach 1 : 3 : 1, w barwach biały – czerwony – żółty; w środkowym, szerokim pasie przy drzewcu, biały i żółty wizerunek lampy naftowej, pod nią kropla smaru (ropy) czarna i koło bez jednego dzwonu żółte. Czerwień jest barwą królewską oraz barwą jesiennych liści buków rosnących na okolicznych zboczach gór; biel jest symbolem przepływającej rzeki Ropa jak i zalewu znajdującego się na terenie gminy, a także czystości i niewinności. Żółty jest barwą słońca i wędrujących po całej Europie Środkowej. Występujące na fladze podstawowe barwy wywodzą się od barw herbu gminnego.

PIECZĘĆ

Koło o średnicy 30-35 mm. W otoku napis ,,GMINA ROPA” i ,,ROPA” dwie linie.  W środku koła (pieczęci) tarcza herbowa z wizerunkiem lampy naftowej, kropli smaru (ropy) i koło bez jednego dzwonu. Projekt herbu, flagi i pieczęci graficzne opracował Alfred Znamierowski na podstawie ekspertyzy heraldyczno-historyczna i wstępnych projektów (szkiców) Włodzimierza Chorązkiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.