Obwieszczenie o wszczęciu postępwoania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Ropy - etap III

Obwieszczenie o wszczęciu postępwoania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Ropy - etap III - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy śieci kanalizacji sanitarnej dla poptrzeb odprowadzenia ściekó z nieruchomości położonych w miejscowości Ropa, Łosie i Klimkówka oraz dalszej części wodociągu rozdzielczego"