Położenie geograficzne

Gmina zajmuje obszar 49,09km2, stanowi to 5,1 % powierzchni powiatu gorlickiego (967,36 km2). Pod względem fizyczno-geograficznym Gmina Ropa położona jest w obrębie prowincji Karpaty Zachodnie, w strefie Beskidów, w mezoregionie Beskidu Niskiego. Pod względem kulturowym znajduje się na pograniczu regionu pogórzanskiego i łemkowskiego, w obrębie krainy historycznej Małopolski, z widocznym silnym powiązaniem z miastem Gorlice. Związki gospodarcze gminy wynikają z racji przynależności do powiatu gorlickiego, szereg powiązań gospodarczych łączy także gminę Ropa z przyległymi miejscowościami powiatu nowosądeckiego, zwłaszcza miastem i gminą Grybów. Gmina posiada charakter rolniczy o umiarkowanych możliwościach jego rozwoju.