Inwestycje z zakresu ochrony srodowiska

 

Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszcalni ścieków w miejscowości Ropa

 

Link do informacji o projekcie PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ W ZLEWNI RZEKI ROPY”, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013