Załatw sprawę

Narodziny, małżeństwa, zgony

Dowody osobiste

Meldunki

Podatki

Nieruchomości

Działalność gospodarcza

Zezwolenia alkoholowe

Podatki i opłaty lokalne

Zwierzęta

Drzewa i Krzewy

Drogi gminne

Ochrona środowiska

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne