Worki na odpady komunalne

Informacja dla mieszkańców sołectwa Klimkówka dot. wydawania worków, kodów oraz płatności za odpady komunalne na 2021r.

Informujemy mieszkańców Klimkówki, iż w dniu 25 stycznia 2021r w Wiejskim Domu Kultury
w Klimkówce (sutereny)
będą wydawane od godz. 15 do 17 zawiadomienia o płatnościach za odpady komunalne, worki oraz kody na 2021r. Prosimy właścicieli o osobisty odbiór.

Mieszkańcy Klimkówki, którzy nie będą mogli odebrać płatności, worków oraz kodów 25 stycznia br. będą mogli je odebrać w Urzędzie Gminy w Ropie w dniach od 26 do 29 stycznia 2021r. w godz. od 8 do 15.

Informacja dla mieszkańców sołectwa Ropa dot. wydawania worków, kodów oraz płatności za odpady komunalne na 2021r.

Informujemy mieszkańców Ropy, iż w dniach 25-29 stycznia 2021r w Urzędzie Gminy w Ropie będą wydawane od godz. 800 do godz. 1500 zawiadomienia o płatnościach za odpady komunalne, worki oraz kody na 2021r. Prosimy właścicieli o osobisty odbiór.

 

Informacja dla mieszkańców sołectwa Łosie dot. wydawania worków, kodów oraz płatności za odpady komunalne na 2021r.

Informujemy mieszkańców Łosia, iż w dniu 19 stycznia b.r. (tj. wtorek) w budynku remizy strażackiej w Łosiu będą wydawane od godz. 10 do godz. 17 zawiadomienia o płatnościach za odpady komunalne, worki oraz kody na 2021r. Prosimy właścicieli o osobisty odbiór.

Mieszkańcy Łosia, którzy nie mogli odebrać płatnosci, worków oraz kodów 19 stycznia br. w remizie w Łosiu mogą je odebrać w Urzędzie Gminy w Ropie w dniach od 25 do 29 stycznia 2021r.