MRPO

 

W tm dziale zapraszamy do zapoznania się z realizowanymi przez Gminę Ropa projektami w ramach

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego