Budowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 716/2 i 717 (Za cmentarzem komunalnym) w miejscowości Łosie w km 0+960