Wolni od azbestu

Wolni od azbestu - regulamin przyznawania pomocy rzeczowej

Urząd Gminy w Ropie informuje, że Gmina Ropa jest partnerem projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy „Swiss Contribution”. Celem projektu jest poprawa środowiska natu

Wolni od azbestu - udział w projekcie

  Gmina Ropa jest partnerem projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy „Swiss Contribution”. Celem projektu jest poprawa środowiska naturalnego Małopolski or