OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN: "ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA ZBIORNIKA KLIMKÓWKA - INWESTYCJE W CENTRA REKREACYJNE" NA TERENIE GMINY ROPA