Odbiór odpadów

Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe

Informujemy mieszkańców gminy Ropa, iż zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ropa odbędzie się w następujących terminach:

PSZOK

PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na placu obok Orlika Informujemy mieszkańców gminy Ropa, iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na placu obok Orlika czynny będzie od miesiąca kwietnia 2017r. w następujących godzinach:

Zbiórka odpadów wielkogabarytyowych

Zbiórka odpadów wielkogabarytyowych

Informujemy mieszkańców gminy Ropa, iż zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ropa odbędzie się w następujących terminach :

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTYCH OPON, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTYCH OPON, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Informujemy mieszkańców gminy Ropa, iż  zbiórka odpadówwielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ropa odbędzie się w 2019 roku  w następujących terminach: - 29  kwiecień 2019 roku – Ropa I, II i Łosie - od godz. 800 - 30 kwieci

Informacja dot. odbioru odpadów wielkogabarytowych w 2020 roku.

INFORMACJA Informujemy mieszkańców gminy Ropa, iż  zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ropa odbędzie się w 2020 roku  w następujących terminach : - Ropa I, II i Łosie – 4 maj i 5 październik - od godz. 800 - Ropa III, IV i Klimkówka –

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY ROPA

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY ROPA Wszystkie odpady gromadzone selektywnie są przyjmowane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w miejscowości Ropa (działka nr 469) przy Oczyszczalni Ścieków. 1) PSZOK czynny będzie w następujących godzinach, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy: -

informacje dotyczące wydawania worków oraz lokalizacji pojemników na przeterminowane leki i zużyte baterie.

INFORMACJA Od 1 stycznia 2020 roku worki na odpady komunalne wydawane będą w Urzędzie Gminy Ropa raz w miesiącu – w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 800 do 1520. W przypadku gdy poniedziałek będzie dniem ustawowo wolnym worki będą wydawane w następny dzień roboczy. INFORMACJA Opony przyjmowane będą  wyłącznie w Punkcie Selektywnej Zbi&

,,Jesienna" zbiórka odpadów wielkogabrytowych

INFORMACJA Informujemy mieszkańców gminy Ropa, iż  zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznegoi elektronicznego od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ropa odbędzie się w 2020 roku  w następujących terminach : - Ropa I, II i Łosie –5 października - od godz. 800 - Ropa III, IV i Klimkówka – 19 paźdz