Urząd Gminy

 

Schemat organizacyjny
Urzędu Gminy Ropa

 

Sekretariat:

 Agnieszka Kruczek

tel/fax. (0-18) 3534014, 3534017, 3534182 wew.21

fax. wew. 55 e-mail: gmina@eu-ropa.pl
 

 


  

Sekretarz Gminy

mgr Janusz Konior
 


 

 

Skarbnik Gminy

mgr Renata Lisowicz
 


 

 

REFERATY I STANOWISKA PRACY:

 

Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich

 

kieruje Sekretarz Gminy mgr Janusz Konior

 

Ewidencja działalności gospodarczej insp. Dorota Kłapacz

 

Zarządzanie kryzysowe – insp. Andrzej Dynda

 

Promocja gminy – insp. Tomasz Zając

 

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych – insp. Elżbieta Jantas

 

Ochrona środowiska – insp. Jadwiga Kiełbasa,

 


 

Referat Finansowo-Budżetowy

 

kieruje referatem Skarbnik Gminy mgr Renata Lisowicz

 

Kasa urzędu – insp. Zofia Prorok,

 

Podatki – insp. Krystyna Świerczek, insp. Krystyna Sitar

 


 

Samodzielne stanowiska

 

 

inwestycje - insp. Andrzej Passoń,

zamówienia publiczne - insp. Roman Gruca,

Samodzielne stanowisko Radcy Prawnego mgr Jerzy Serafin

Administrator Bezpieczeństwa Informacji / Informatyk - Bartłomiej Wójcik