Wójt Gminy

Karol Górski - Wójt Gminy Ropa

Urodził się w 1959 roku. Mieszka wraz z rodziną w Ropie. Absolwent gorlickiego I LO im. Bpa Marcina Kromera i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych). Po ukończeniu nauki w 1984 r. przejął od rodziców gospodarstwo rolne, które nadal prowadzi. W latach 1989 - 2007 dodatkowo wykonywał działalność gospodarczą w branży drzewnej. Związany z Małopolskim Ruchem Samorządowym Ziemi Gorlickiej od momentu założenia w 2001 r.
Od 1984 r. do 1991 r. był radnym gminy Gorlice. Po reaktywacji gminy Ropa, w której brał aktywny udział, został wybrany radnym tej gminy, sprawując mandat w latach 1991- 1998 i pełniąc funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Ropa. W kolejnych wyborach samorządowych został radnym Rady Powiatu Gorlickiego. W latach 2008 – 2014 sprawował funkcję wicestarosty, od 2014 r. do 2018 r. starosta Powiatu Gorlickiego.