Wykonanie jednostronnego chodnika przy jezdni drogi powiatowej nr 1498 K Ropa - Wysowa Zdrój - Blechnarka - Granica Państwa od km 6+026 do km 7+590