Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Ropy - etap III...

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn : "Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w zlewni  rzeki Ropy - etap III - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy śieci kanalizacji sanitarnej dla poptrzeb odprowadzenia ścieków z nieruchomości położonych w miejscowości Ropa, Łosie i Klimkówka oraz dalszej części wodociągu rozdzielczego"