Władze

Zadania samorządu gminnego realizuje Urząd Gminy oraz powołane jednostki organizacyjne samorządu:

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych i placówki oświatowe,

Gminny Ośrodek Kultury,

Gminna Biblioteka Publiczna,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.