Budowa infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno-sportowej w miejscowości Ropa

 

 

  

  Budowa infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno-sportowej w miejscowości Ropa

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

 

w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu

 

Operacyjnego na lata 2007-2013

 

Przedmiotem projektu jest realizacja kompleksowych działań w zakresie infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w gminie Ropa. Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę placu zabaw, sceny widowiskowej oraz modernizację boiska sportowego. Dla całego terenu pełniącego funkcje rekreacyjne, sportowe i kulturalne została zaplanowana budowa ogrodzenia.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu jakości infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno – sportowej w miejscowości Ropa. W wyniku poprawy dostępu do nowoczesnej infrastruktury nastąpi zaspokojenie potrzeb i aspiracji społecznych mieszkańców oraz poprawa wykorzystania i estetyki przestrzeni w miejscowości Ropa.

 

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

Projekt obejmuje w szczególności swym zakresem:

 

Prace inwestycyjne:

          I.    Budowa placu zabaw o powierzchni. Zakres planowanych prac to: roboty przygotowawcze, przygotowanie terenu, wykonanie ścieżek spacerowych, dostawa i montaż wyposażenia. Zainstalowane zostaną typowe urządzenia:

§  zjeżdżalnia – 1 sztuka

§  altanka – 1 sztuka

§  huśtawka wahadłowa – 1 sztuka

§  ławki z oparciem – 12 sztuk

§  piaskownica – 1 sztuka

  

        II.    Budowa sceny widowiskowej dla imprez plenerowych. Zakres planowanych prac to: roboty ziemne, wykonanie ław fundamentowych, przyziemia, dachu, prace wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu przed sceną. Parametry budynku sceny:

 

§    powierzchnia zabudowy – 187,56 m2

 

§  powierzchnia użytkowa – 153,70 m2

 

§  kubatura – 876,00 m3

 

       III.    Zagospodarowanie istniejącego stadionu sportowego: zakres planowanych prac obejmuje ogrodzenie stadionu, budowę trybun, budowę zadaszenia dla drużyn piłkarskich oraz budowę boiska wielofunkcyjnego, o powierzchni 800 m2 do gry w: piłkę ręczną koszykówkę, tenisa ziemnego, siatkówkę. Łączna powierzchnia zagospodarowanego obszaru to 2,13 ha.

 

Infrastruktura społeczna przewidziana do realizacji będzie ogólnodostępna dla wszystkich osób zainteresowanych korzystaniem, w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.