Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Klimkówka - Inwestycje w centra rekreacyjne na terenie gminy Ropa

Dokumentacja postępowania