Wzory dokumentów

 

PODATKI


DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

INFORMACJA O GRUNTACH LASACH I NIERUCHOMOŚCIACH