Wolni od azbestu - udział w projekcie

 

Gmina Ropa jest partnerem projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy „Swiss Contribution”. Celem projektu jest poprawa środowiska naturalnego Małopolski oraz zmniejszenie różnic społeczno – gospodarczych między regionami przez wyeliminowanie pokryć dachowych oraz elementów elewacji wykonanych z materiałów zawierających azbest.

W związku z realizacją programu w 2015 roku dokonano demontażu, transportu i unieszkodliwienia pokryć zawierających azbest z 6 budynków o łącznej masie 32,320 Mg.


Beneficjentami projektu są osoby fizyczne oraz jednostki samorządu terytorialnego. W ramach projektu istnieje możliwość:

- bezpłatnego demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest,
- uzyskania wsparcia rzeczowego w postaci nowego pokrycia dachowego (blachy) na budynek mieszkalny – dla właścicieli budynków w trudnej sytuacji materialnej.

W bieżącym roku w ramach projektu zostało pozytywnie rozpatrzonych 40 wniosków
o uzyskanie wsparcia rzeczowego w postaci nowego pokrycia dachowego
dla właścicieli budynków w trudnej sytuacji materialnej. Złożone wnioski przewidują dostarczenie 7 280 m2 blachy trapezowej.  

W 2016 roku planuje się zakończenie realizacji programu, dlatego mieszkańcy gminy, którzy w obecnym roku planują demontaż pokryć dachowych zawierających azbest lub mają na posesji zdeponowane materiały azbestowe, a są zainteresowani udziałem w projekcie i nie zgłosili tego wcześniej, powinni niezwłocznie zgłosić się do Urzędu Gminy w Ropie celem uzyskania szczegółowych informacji oraz wypełnienia stosownych dokumentów.

Więcej informacji na stronie: http://wolniodazbestu.pl/