Wolni od azbestu - regulamin przyznawania pomocy rzeczowej

Urząd Gminy w Ropie informuje, że Gmina Ropa jest partnerem projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy „Swiss Contribution”. Celem projektu jest poprawa środowiska naturalnego Małopolski oraz zmniejszenie różnic społeczno – gospodarczych między regionami przez wyeliminowanie pokryć dachowych oraz elementów elewacji wykonanych z materiałów zawierających azbest.

 

Beneficjentami projektu są osoby fizyczne oraz jednostki samorządu terytorialnego. W ramach projektu istnieje możliwość:

- bezpłatnego demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest,
- uzyskania wsparcia rzeczowego w postaci nowego pokrycia dachowego (blachy) na budynek mieszkalny – dla właścicieli budynków w trudnej sytuacji materialnej.

 

W celu przystąpienia do projektu zapraszamy Państwa do zapoznania się z regulaminem oraz zawartymi w nim załącznikami (w tym umowa przystąpienia do projektu).

Regulamin wraz z załącznikami publikujemy w formacie DOC (edytowalny) oraz PDF.