Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w zlewni rzeki Ropy – etap III - ...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
pn.: „Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w zlewni rzeki Ropy – etap III - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb odprowadzania ścieków z nieruchomości położonych w miejscowości Ropa, Łosie i Klimkówka oraz dalszej części wodociągu rozdzielczego”.