Informacja o rozpoczęciu prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębów: Ropa, Klimkówka i Łosie.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami dostępnymi w załącznikach poniżej.