INFORMACJA O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE W 2018R Z NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY ROPA

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, ze zm.) informuje się, że od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ropa jest:

SUEZ Małopolska Sp. z o.o.
ul. Kosiarzy 5 A
30-731 Kraków

Oddział w Nowym Sączu
ul. Jana Pawła II 37
33-300 Nowy Sącz

NIP: 734 106 65 87

Usługa wykonywana jest w oparciu o umowę zawartą w dniu 02.01.2018 r.