Informacja o zwolnieniu z części opłat za gospodarowanie opłatami komunalnymi dla mieszkańców posiadających kompostowniki przydomowe.

Właściciele nieruchomości posiadający przydomowe kompostowniki mogą skorzystać ze zwolnienia z części
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – po złożeniu w terminie do 10 lutego bieżącego roku stosownej deklaracji w Urzędzie Gminy Ropa, pok. nr 8. Formularz deklaracji dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.ropa.iap.pl.