INFORMACJA DOT. ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W 2020 ROKU.

INFORMACJA

Informujemy mieszkańców gminy Ropa, iż  zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ropa odbędzie się w 2020 roku  w następujących terminach :

Ropa I, II i Łosie – 4 maj i 5 październik - od godz. 800

- Ropa III, IV i Klimkówka – 18 maj i 19 październik - od godz. 800

W trakcie zbiórki objazdowej nie będą zbierane opony, przeterminowane leki oraz baterie.


INFORMACJA

Opony przyjmowane będą  wyłącznie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zgodnie
z obowiązującym regulaminem PSZOK. Pojemniki na przeterminowane leki znajdują się w Ośrodku Zdrowia
w Ropie oraz w budynku Urzędu Gminy w Ropie. Pojemniki na zużyte baterie znajdują się natomiast na terenie Szkół Podstawowych w Ropie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łosiu.