INFORMACJE DOTYCZĄCE WYDAWANIA WORKÓW ORAZ LOKALIZACJI POJEMNIKÓW NA PRZETERMINOWANE LEKI I ZUŻYTE BATERIE.

INFORMACJA

Od 1 stycznia 2020 roku worki na odpady komunalne wydawane będą w Urzędzie Gminy Ropa raz w miesiącu – w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 800 do 1520. W przypadku gdy poniedziałek będzie dniem ustawowo wolnym worki będą wydawane w następny dzień roboczy.


INFORMACJA

Opony przyjmowane będą  wyłącznie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem PSZOK. Pojemniki na przeterminowane leki znajdują się w Ośrodku Zdrowia w Ropie oraz w budynku Urzędu Gminy w Ropie. Pojemniki na zużyte baterie znajdują się natomiast na terenie Szkół Podstawowych w Ropie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łosiu.