Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Ropa

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Ropa:

- niesegregowane (zmieszane)  oraz pozostałości z sortowania:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z  o. o.

ZZO ul. Przemysłowa 7, 38-300 Gorlice

- odpady zielone, bioodpady:

Kompostech Sp. z o.o.

ul. Wiklinowa 4A

33-300 Nowy Sącz